چهارشنبه 28 مهر 1400 شمسی /10/20/2021 2:13:33 AM
در نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی صورت گرفت؛
نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با تقدیر از عملکرد مدیرعامل و روابط عمومی شرکت مس به دلیل انجام فعالیت های چشمگیر در ...
در نشست تخصصی اینوماین ۳ مطرح شد:
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خواستار حمایت دولت از بخش خصوصی با اتخاذ سیاست های بلندمدت شد.
در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
ذوب آهن اصفهان موفق شد در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی نشان عالی  و جایزه مروج برتر مسئولیت اجتماعی را ک...
با حمایت شرکت ملی مس؛
سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن وصنایع معدنی «اینوماین» با هدف افزایش ظرفیت‌های دانش‌بنیان کشور در حو...
در جشنواره اینوماین ۳ مطرح شد:
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: در حال حاضر یکی از وظایف دولت به ویژه سازمان های توسعه ایی مثل ایمیدرو حمایت از شکل‌گیری کس...
این پروژه مهم با استانداردهای بین المللی باپیشرفت ٦٠ درصدی در خرداد١٤٠١ به بهره برداری خواهد رسید.
در نشست تخصصی اهمیت سیاستگذاری راهبردی دولت در تکمیل زنجیره ارزش معدنکاری مطرح شد
دکتر کیوان جعفری طهرانی، تحلیل‌گر ارشد بین المللی حوزه سنگ آهن و فولاد در نشست تخصصی اهمیت سیاستگذاری راهبردی دولت در تکمیل ز...
مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:
مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه وزارتخانه به دنبال ثبت برخی مواد معدنی به عنوان برند ملی و بین الم...
منصور یزدی زاده مدیرعامل و تنی چند از دیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان یک شنبه ۲۵ مهرماه با حضور در شرکت فولاد مبارکه با مدیرعامل و معا...
معاون وزیر صمت:
معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان در مراسم افتتاحیه پروژه تحول در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی خراسان جنوبی با بیان این...